UDVIKLINGSGRUPPE I KØBENHAVN

Kropsbevidsthed - Kropsoplevelse
Vi henvender os til dig som gerne vil udforske dig selv og lære din krop bedre at kende. Og som
ønsker at udvikle nye eller anderledes måder at være i verden på.

Datoer: Søndage den 21. maj - 28. maj 2017 (evt. opfølgningsdag lørdag den 10. Juni 2017)
Tid: Begge dage kl. 10 - 15.00

Pris: 1.800 kr. for to søndage
Sted: Centret ved Søerne, Nørrebrogade 7, 2.tv., 2200 København N
Praktisk: Løst tøj, varme sokker, tæppe og en notesbog. Medbring egen frokost. Der vil blive
serveret lidt snacks, the, kaffe, vand med citron

INDHOLD:
Få trænet din indre fornemmelse i kroppen ved at arbejde med dine følelser og tanker, så du
kan få mere energi og balance ind i dit liv. Du vil få redskaber som du kan bruge i din hverdag
indenfor det kropslige, følelsesmæssige og sjælelige plan.
Der vil under forløbet blive arbejdet ud fra flere forskellige niveauer:

1. niveau: Kropsbevidsthed med konkrete kropslige øvelser, hvor du bliver
forankret i din krop. Fx grounding, grænser, fysisk opmærksomhed, åndedrættet,
opspænding og afspænding.

2. niveau: Kropsoplevelse - hvor vi vil guide dig dybere ind i dine følelser,
tanker og samarbejdet med kroppen i forhold til de temaer du ønsker at have
fokus på. Fx via mindfulness, mærke behov og følelser.

3. niveau: Bevidstgørelse og frisættelse af kropslige og følelsesmæssige
låsninger, som ubevidst har blokeret din krop bl.a. smerter, nedsat energi og lyst,
tristhed, stress og savn. Fx SoulFlow-guiding, kropsarbejde, samtaleterapi.

Vi vil arbejde med disse tre niveauer gennem fælles øvelser, 2 - 2 samt med fokus på den
enkelte i gruppen, så du kan arbejde mere i dybden med de temaer og problematikker som du
døjer med og har brug for at forløse, ændre eller udvikle.
Du vil blive mere opmærksom på dine følelsesmæssige og kropslige behov og blokeringer.