Teraputiske metoder

Følelserne bor i kroppen. Det vi ikke husker bevidst - husker kroppen. Vores erfaringer i livet styrer vores måde at opleve virkeligheden på, og dermed vores måde at reagere på. Det gælder både i forhold til andre mennesker - i arbejdslivet og i nære relationer.

Den kropslige tilgang som metode, er derfor meget givende. Kroppen giver os mulighed for på en hurtig og dyb måde, at komme i kontakt med vores ubevidste mønstre. Mønstre som kan styre vores reaktioner og adfærd på en destruktiv måde.

Ved at arbejde med, at få de kropslige fornemmelser og sansninger med ind i terapien, hjælpes du til at komme i kontakt med dig selv på en dyb og autentisk måde. Du vil blive mere klar over, hvad der forhindrer dig i dit liv, men også få hjælp til at finde ressourcerne til forandring.
Derfor arbejder jeg med at få hoved og krop til at snakke sammen. 

Jeg har i mit 31 årige arbejde med klienter - oplevet igen og igen - at det er en effektiv metode. 

Derudoved kobler jeg min kropslige/psykoterapeutiske viden med Neuroaffektiv Psykoterapi samt SE - terapi, hvilket er meget effektive redskaber - dels så du bedre forstår hvad der foregår indeni i dig, samt give dig en følelse af, at du "rykker" i dit liv og dine overbevisninger. Dels til at forløse chok og traumer - på en nænsom ressurce orienteret måde.